โลโก้เว็บไซต์ การปลูกจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การปลูกจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การปลูกจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนสถาบัน"
วันที่ 4 กรกฎาคม  2561   เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พล.ต.สรายุทธ ปาลิวนิช รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.)  เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา