โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาการจัดการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1060 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561  ดร.กาญจนา ทวินันท์ อ.สวรรยา หาญวงษา  อ.มนตรี ธรรมพัฒนากุล และนักศึกษาระดับชั้น บธ.บ. 3.6 และ  บธ.บ. 3.8  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ซึ่งเป็นต้นแบบเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   จ.เพชรบุรี

 

         

ขอบคุณภาพจาก ดร.กาญจนา ทวินันท์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา