โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-02-01

สาขาการจัดการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561  ดร.กาญจนา ทวินันท์ อ.สวรรยา หาญวงษา  อ.มนตรี ธรรมพัฒนากุล และนักศึกษาระดับชั้น บธ.บ. 3.6 และ  บธ.บ. 3.8  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ซึ่งเป็นต้นแบบเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   จ.เพชรบุรี   ... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียน ดู รู้ ชม@ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2561  ดร.กาญจนา ทวินันท์ ,อ.สวรรยา หาญวงษา,อ.มนตรี ธรรมพัฒนากุล และนักศึกษาระดับชั้น บธ.บ. 3.6และ  บธ.บ. 3.8  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียน ดู รู้ ชม  ณ  โรงงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) และ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak  องค์กรธุรกิจที่มุ่งสู่พลังงานสะอาดเพื่อสร้างสรรค์สังคมสีเขียว ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา