โลโก้เว็บไซต์ ติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม(ต่อเนื่อง) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม(ต่อเนื่อง)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 968 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 มกราคม 2561  อ.วรกฤช ดอนคำเพ็ง   อ.วิทยา พรหมพฤกษ์  อ.สมบัติย์ มงคลชัยชนะ   และ นักศึกษาหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม ต. ท่าช้าง อ. พรมพิราม จ. พิษณุโลก  ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชาวบ้านชุมชนนาขุม ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการดำเนินงานครั้งแรกเมื่อวันที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ขึ้นภายในวัดนาขุมชาวบ้านภายในชุมชน  ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง   จากแหล่งอื่น ๆ  เช่น ฟืน ถ่าน น้ำมัน แก๊สหุงต้ม และไฟฟ้า   เพื่อชวยลดค่าใช้จ่าย และทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันแบบพอเพียง และ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   

ภาพ-อ.วิทยา พรหมพฤกษ์  

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา