โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-01-16

ติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม(ต่อเนื่อง)
อังคาร 16 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มกราคม 2561  อ.วรกฤช ดอนคำเพ็ง   อ.วิทยา พรหมพฤกษ์  อ.สมบัติย์ มงคลชัยชนะ   และ นักศึกษาหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม ต. ท่าช้าง อ. พรมพิราม จ. พิษณุโลก  ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชาวบ้านชุมชนนาขุม ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการดำเนินงานครั้งแรกเมื่อวันที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ขึ้นภายในวัดนาขุมชาวบ้านภายในชุมชน  ซึ่งจะสาม... >> อ่านต่อ


ทำบุญเนื่องในวันครูประจำปี2561
อังคาร 16 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มกราคม 2561 ผศ.สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นำทีม  ผู้ช่วยรองอธิการบดี  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ  จากนั้น  ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  9 รูป เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา