โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญเนื่องในวันครูประจำปี2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ทำบุญเนื่องในวันครูประจำปี2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1701 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 มกราคม 2561 ผศ.สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นำทีม  ผู้ช่วยรองอธิการบดี  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ  จากนั้น  ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  9 รูป เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์  และเพื่อความเป็นสิริมงคลของ คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

         

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา