โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ2 : TCAS 2       | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ2 : TCAS 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1627 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ2 : TCAS 2    
โควตาสำหรับนักเรียนและนักศึกษา  จากสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด  
สมัครออนไลน์ ได้ที่ WWW.plc.rmutl.ac.th 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
สอบถามข้อมูล 055-298437- 40 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา