โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 879 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  18 พฤษภาคม  2559     ดร.ทินกร  ทาตระกูล   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   จำนวน  500  คน  ณ  ห้องคอนแวนชั่น  โรงแรมเรือนแพ  รอยัลปาร์ค  จังหวัดพิษณุโลก  

          กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย   พิธีมอบเสื้อสามารถแก่นักกีฬายอดเยี่ยม   , พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2558 และนักศึกษาผู้มีผลงานด้านกิจกรรมยอดเยี่ยม ,  พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.   จำนวน 174  คน     ,   การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข”  โดยอาจารย์คนึงนิจ  นาสมใจ   การบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน”  โดย พระอาจารย์คำพล  คัมภีรญาณเมธี   , การเสวนา เรื่อง “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 2559  โดยคุณสมศักดิ์  น้อยลา และทีมงาน  ,  พิธีอำลาสถาบัน  และ พิธีผูกข้อมือ  เพื่อสำนึกในพระคุณของครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในการศึกษา   และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ในปีนี้       

          งานครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี   อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ในเรื่องปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพต่าง ๆ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

ภาพ – ทีมงาน ประชาสัมพันธ์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม  

สามารถรับชมภาพกิจกรรมได้ที่

คลิก 1

คลิก 2ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา