โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-05-18

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  18 พฤษภาคม  2559     ดร.ทินกร  ทาตระกูล   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   จำนวน  500  คน  ณ  ห้องคอนแวนชั่น  โรงแรมเรือนแพ  รอยัลปาร์ค  จังหวัดพิษณุโลก            กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา