โลโก้เว็บไซต์ Young Plant 2016 1St Rmutl Phitsanulok Conference “ต้นกล้าวิชาการ” ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Young Plant 2016 1St Rmutl Phitsanulok Conference “ต้นกล้าวิชาการ” ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  13  พฤษภาคม  2559  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน  Young Plant 2016 1St Rmutl Phitsanulok Conference “ต้นกล้าวิชาการ”  ครั้งที่ 1  ตามโครงการคัดสรรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ทั้งนี้   เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ ระดับชั้นปีที่ 4  ทั้ง 3 คณะ  ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้นำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาแต่ละสาชาวิชา   เพื่อแสดงศักยภาพด้านความรู้ทางวิชาการ ได้มีประสบการณ์จริงในการเผยแพร่ผลงานแก่บุคคลทั่วไปในแบบของเวทีเชิงวิชาการ  อันจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจที่จะสร้างผลงานอันมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  และเกิดความมั่นใจพร้อมทั้งแรงกระตุ้นที่จะก้าวสู่เวทีในระดับชาติ  หรือ นานาชาติต่อไปในอนาคตข้างหน้า    ซึ่งมีการนำเสนอในรูปแบบภาคบรรยาย  จำนวน  6 เรื่อง  ณ  ห้องประชุมหิรัญญิการ์1  และการนำเสนอในรูปแบบภาคโปสเตอร์  75 เรื่อง  ณ  บริเวณลานเอนกประสงค์  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก

ภาพ – ศิริลักษณ์  เสน่หา

ข่าว -  ปภาดา พลอยอิ่ม

สามารถติดตามรับชมภาพกิจกรรม ได้ที่ คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา