โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 26 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่  26 มีนาคม 2559   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    จัดงานพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โครงการ“ราชมงคลล้านนา  เดินเทิดพระเกียรติ  ครั้งที่  9  ประจำปี 2559   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยมี  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    เป็นประธาน พร้อมด้วย   คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง   กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง    และประชาชน ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เข้าร่วมพิธี

ภายในพิธีเปิดงาน ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี และ นักศึกษา จำนวน   ทุน

ประกอบด้วย  ทุนการศึกษาพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  จำนวน 4 ทุน

ทุนการศึกษาจาก ผศ.เลขา  บำรุงศรี  และ พญ.ชลากต  เดชอาคม  จำนวน  7  ทุน

ทุนการศึกษาจากศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  จำนวน  5 ทุน

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบแด่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี   25 คน

    กิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ  มีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์  ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  เดินไปตามถนน  เส้นทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เข้าสู่ภายในชุมชนตำบลบ้านกร่าง  ระยะทาง  ประมาณ   5  กิโลเมตร 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นเทิดพระเกียรติ  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ  ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    โดยเสด็จเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย    อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ออกกำลังกาย  ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 


ทีมงานประชาสัมพันธ์  -  ถ่ายภาพ

ปภาดา พลอยอิ่ม  – รายงาน   

ติดตามภาพ/ข่าว เพิ่มเติมได้ที่  คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา