โลโก้เว็บไซต์ Big Cleaning Day “พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ถวายแม่ของแผ่นดิน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Big Cleaning Day “พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ถวายแม่ของแผ่นดิน”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. บริเวณอาคารกิจกรรมด้านหน้าอาคารอำนวยการ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ถวายแม่ของแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ภายในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคุณเรือง ศรีนางราง นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง พร้อมกับประธานชมรมกร่างอีสาน และคณะ ร่วมกิจกรรมและมอบเครื่องดื่ม อาหารว่างสนับสนุนให้กับนักศึกษา ครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนรถน้ำฉีดทำความสะอาดบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา