โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาภาคเหนือตอนล่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่23ส.ค.59. ที่โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.นครชุม อ.นครไทย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธารเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาชีพแก่นักเรียนในสถานศึกษาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง โดยมี หัวหน้าโครงการหัวหน้าสาขา คณาจารย์แบะนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในหลักสูตร. ช่างเชื่อม ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และการทำอาหารว่าง
ซึ่งมีระยะเวลาอบรม วันที่ 22-24 สิงหาคม 2559


ข่าว/ภาพ-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา