โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการธุรกิจศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาการจัดการธุรกิจศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 892 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.กาญจนา ทวินันท์ พร้อมด้วย อ.มนตรี ธรรมพัฒนากูล และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ณ บริษัท   จิราพรฟู๊ด จำกัด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เพื่อการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เสริมสร้างทักษะในการเรียนวิชาการจัดการ

 

ขอบคุณภาพจาก ดร.กาญจนา ทวินันท์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา