โลโก้เว็บไซต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.)ศึกษาดูงาน เข้าชมนวัตกรรมทางการเกษตร ตามโครงการชีววิถี กฟผ. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.)ศึกษาดูงาน เข้าชมนวัตกรรมทางการเกษตร ตามโครงการชีววิถี กฟผ.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (27 ก.พ.62)  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ คณะทีมงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้ดำเนินชีพหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการชีววิถี กฟผ. โดยมีอาจารย์หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร นำคณะทีมงาน จาก อปน. เข้าชมนวัตกรรมทางการเกษตร

 

ภาพ – สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา