โลโก้เว็บไซต์ การจัดการดูงานจิราพรฟู๊ด27ก.พ.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การจัดการดูงานจิราพรฟู๊ด27ก.พ.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาการจัดการธุรกิจศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.กาญจนา ทวินันท์ พร้อมด้วย อ.มนตรี ธรรมพัฒนากูล และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา