โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-09-14

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือกับ บ.โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว สร้างศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลล้านนา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมือกับคุณสมศักดิ์ สิทธินำสุวรรณ ผู้จัดใหญ่ บริษัทโรงไฟฟ้าหงสา จำกัด ณ ห้องประชุม บริษัทโรงฟ้าฟ้าหงสา จำกัด แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว โดยมีท่านเฝ้านิรัน กำพันเพ็ง รองเจ้าแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะมีสาระส... >> อ่านต่อค่ายภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์1 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี. มทร.ล้านนา พิษณุโลก. เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559. โดยสาขาศิลปศาสตร์และศูนย์ภ >> อ่านต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี. มทร.ล้านนา พิษณุโลก. เป็นประธานเปิดโครงการการจั >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM)
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค >> อ่านต่อ


ด่วนที่สุด!! กรอกข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 เข้าระบบ NRMS ภายใน 23 กันยายน 2559 นี้ เท่านั้น
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 เข้าระบบ NRMS ภายใน 23 กันยายน 2559 เวลา 23:59 น. เท่านั้นดาวน์โหลด :Templete61 และ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมหารือหอการค้าจังหวัดน่าน ก่อนเดินทางทำความร่วมกับโรงไฟฟ้าหงษา สปป.ลาว
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดีด้านวิชาการ คณบดี 4 คณะ  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เดินทางโดยรถยนต์จากเชียงใหม่ไปจังหวัดน่านเพื่อประชุมหารือและเตรียมความพร้อมร่วมกับ ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา น่าน และหอการค้าจั้งหวัดน่าน ก่อนเดินทางไปยังโครงการโรงไฟฟ้าหงสาเมืองหงส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา