โลโก้เว็บไซต์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กันยายน 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี. มทร.ล้านนา พิษณุโลก. เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการองค์ความรู้งานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ" โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ดำเนินงานจัดขึ้น ซึ่งมี คณาจารย์. พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 1423 อาคารวิทยบริการฯ 

ข่าว/ภาพ-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา