โลโก้เว็บไซต์ อมรมเกษตรอินทรีย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อมรมเกษตรอินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 671 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมที่ปรึกษาเกษตรอินทรีย์ ของชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์, ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์, รศ.ดร.พรรณระพี อำนวยสิทธิ์ และคุณเมธัส สุริวงษ์นา (ศูนย์ส่งเสริมอุตฯ 2) อบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย จำนวน 30 คน จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย โดยดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเปิดการอบรมโดยท่านพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลจาก ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ และ ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา