โลโก้เว็บไซต์ ค่ายภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ค่ายภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 391 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์1 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี. มทร.ล้านนา พิษณุโลก. เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559. โดยสาขาศิลปศาสตร์และศูนย์ภาษา ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อฝึกฝนนักศึกษาให้มีความคิดเชิงระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์ และรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ที่มี อันเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ภาพ - ธีร์วรา แสงอินทร์/ปภาดา พลอยอิ่ม 
ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา