โลโก้เว็บไซต์ ให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ กับนักเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ กับนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 476 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อ.อารยา นุ่มนิ่ม นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยากร ในกิจกรรมโครงการสัปดาห์ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ณโรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ในกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของอุปกรณ์สารสนเทศ. และสนับสนุนน้องกิจกรรมด้านการเรียนการสอนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี

ขอบคุณภาพจาก-อ.อารยา นุ่มนิ่ม
ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา