โลโก้เว็บไซต์ รดน้ำขอพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 Tags : รดน้ำขอพร

งานรดน้ำไหว้ขอพรคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่  22 เมษายน  2559   ณ  ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.ทินกร  ทาตระกูล     รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวไหว้ขอพรคณาจารย์และบุคลากร อาวุโส  โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จำนวน  10  ท่าน  ให้พรและให้โอวาทกับผู้ร่วมงาน   พิธีภายในงานประกอบด้วย การแห่อัญเชิญเครื่องสักการะล้านนา ด้วยขบวนกลองยาว พิธีขอขมา  และพิธีรดน้ำไหว้ขอพรแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์และบุคล... >> อ่านต่อ


งานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
อังคาร 12 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 12 เมษายน  2559  ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ผศ.พรรณี นุกูลคาม  ผอ.กองบริหารทรัพยากร  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผอ.กองการศึกษา  และคณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษา  ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรจาก  นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางวราภรณ์  กีฬาแปง  นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก             โดยงานครั้งนี้   มีคณาจารย์   พนักงานและนักศึกษา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา