โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-04-22

งานรดน้ำไหว้ขอพรคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่  22 เมษายน  2559   ณ  ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.ทินกร  ทาตระกูล     รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวไหว้ขอพรคณาจารย์และบุคลากร อาวุโส  โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จำนวน  10  ท่าน  ให้พรและให้โอวาทกับผู้ร่วมงาน   พิธีภายในงานประกอบด้วย การแห่อัญเชิญเครื่องสักการะล้านนา ด้วยขบวนกลองยาว พิธีขอขมา  และพิธีรดน้ำไหว้ขอพรแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์และบุคล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา