โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-04-12

งานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
อังคาร 12 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 12 เมษายน  2559  ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ผศ.พรรณี นุกูลคาม  ผอ.กองบริหารทรัพยากร  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผอ.กองการศึกษา  และคณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษา  ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรจาก  นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางวราภรณ์  กีฬาแปง  นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก             โดยงานครั้งนี้   มีคณาจารย์   พนักงานและนักศึกษา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราช... >> อ่านต่อ


มอบของสนับสนุนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
อังคาร 12 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่  12 เมษายน 2559   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผอ.กองการศึกษา  และ อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์   ร่วมให้กำลังใจและมอบของสนับสน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา