โลโก้เว็บไซต์ งานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 530 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่ 12 เมษายน  2559  ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ผศ.พรรณี นุกูลคาม  ผอ.กองบริหารทรัพยากร  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผอ.กองการศึกษา  และคณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษา  ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรจาก  นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางวราภรณ์  กีฬาแปง  นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก   

          โดยงานครั้งนี้   มีคณาจารย์   พนักงานและนักศึกษา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่  ซึ่งสร้างความประทับใจและคำชมจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน  ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีปีใหม่ไทย

 ***ทั้งนี้ คณาจารย์   พนักงานและนักศึกษา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ งานพิธีรดน้ำขอพรจาก  นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางวราภรณ์  กีฬาแปง  นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก  ในวันที่ 12 เมษายน  2559    ซึ่งสร้างความประทับใจและคำชมจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน  ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีปีใหม่ไทย***

 ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

 สามารถติดตามรับชม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  คลิกคำค้น : รดน้ำขอพร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา