โลโก้เว็บไซต์ งานรดน้ำไหว้ขอพรคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานรดน้ำไหว้ขอพรคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 402 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่  22 เมษายน  2559   ณ  ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.ทินกร  ทาตระกูล     รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวไหว้ขอพรคณาจารย์และบุคลากร อาวุโส  โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จำนวน  10  ท่าน  ให้พรและให้โอวาทกับผู้ร่วมงาน   พิธีภายในงานประกอบด้วย การแห่อัญเชิญเครื่องสักการะล้านนา ด้วยขบวนกลองยาว พิธีขอขมา  และพิธีรดน้ำไหว้ขอพรแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของของบุคลากร  และศิษย์เก่า “ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก”   

ภาพ - ทีมงาน PR-RMUTL

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มคำค้น : รดน้ำขอพร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา