โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-23 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2023-01-23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565
จันทร์ 23 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามประกาศ เรื่องผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 ลงวันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2566           ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา