โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 บทความ

พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 20 กรกฎาคม  2566  เวลา 10.00 น. นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566  ณ อาคารอเนกประสงค์           พิธีไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด... >> อ่านต่อพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 เวลา 07.00 น. นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ พนักงาน  ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  และนักศึกษา  ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรและนักศึกษา   >> อ่านต่อ


แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ.2566
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศเรื่อง การจัดสรรเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2566 เพื่อให้การจัดสรรเงินรายได้จากการเก็บค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน            กองคลังจึงขอแจ้งเวียนประกาศดังกล่าว  >> อ่านต่อ


สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.ro... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประเมินปิดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก โปรแกรม ITAP บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 20 ก.ค 2566
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดกิจกรรมประเมินปิดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกรรมการประเมินปิดโครงการเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจำลองการกดนวดหัวใจ Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) สำหรับชุดฝึกการเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ ณ บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งมีหัวหน้าโครงการ ... >> อ่านต่อ


สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส   วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store >> อ่านต่อ


ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอแจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และระบบสมาชิกหอสมุด มทร.ล้านนา 6 พื้นที่
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 สามารถใช้บริการได้ตามปกติในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร. 0 5392 1444 ต่อ 1323, 1332 >> อ่านต่อ


ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการวิจัยพลังงาน Pitching ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566 / ข่าวบริการ ข่าวทุน/วิจัย

         สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขยายเวลารับสมัครการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “New Gen Energy Research Showcase” จุดประกายเส้นทางสู่อาชีพนักวิจัย หรือ Startup ด้านพลังงาน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของไทยที่สนใจในการพัฒนาและทำวิจัยด้านพลังงานได้ส่งผลงานด้านพลังงานเข้าประกวด ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ Hardware Innovation สำหรับการพัฒนาเครื่องมือ เ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากร สร้างคณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) ระยะที่ 2 บนพื้นฐาน รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร
พุธ 19 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 ผุู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์      (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) คณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) ระยะที่ 2  ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 616


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา