โลโก้เว็บไซต์ ปัณณวิช   คำรอด | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : ปัณณวิช คำรอด


ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่ หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

https://www.facebook.com/930755780649551/posts/1362382020820256/?d=n วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดฤดูกาลแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในนามตัวแทนครอบครัวเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของเรา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ในวันนี้ เกิดขึ้นอย่างอบอุ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เรื่อง “การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางชีวเคมีและการเพิ่มมูลค่าของโปรตีนจากเมล็ดดาวอินคาที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ำมัน”
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง “การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางชีวเคมีและการเพิ่มมูลค่าของโปรตีนจากเมล็ดดาวอินคาที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ำมัน” ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร >> อ่านต่อ


นิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)
อังคาร 30 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

     ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ซึ่งทางคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนัตกรรม ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสกหรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ควารู... >> อ่านต่อ
กรรมการในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านร่มเย็นประจำปี 2563
อาทิตย์ 21 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์  อาจารย์ หลักสูตรประมง  สาขาสัตวศาสต์และประมงพร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์ สโมสร อาจารย์ หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พล.ได้รับเกียรติจากจังหวัดพิษณุโลก เป็นกรรมการในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านร่มเย็นประจำปี 2563   ข่าว : ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ ภาพ :   ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ >> อ่านต่อ


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทจุลพัฒน์พลาสติก จำกัด มอบ Face shield โดยผ่าน รศ.ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์
เสาร์ 20 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทจุลพัฒน์พลาสติก จำกัด  ได้มอบหน้ากาก Face  shield   จำนวน  200 อัน  โดยผ่าน รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์  เพื่อใช้ประโยชน์แก่ มทร.ล้านนา  พิษณุโลก >> อ่านต่อ


มอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ อบต.ชัยนาม
พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              วันที่ 14 พฤษภาคม  2563 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โดยมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ  อบต.ชัยนามเพื่อนำแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน                ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ได... >> อ่านต่อ


มอบเจลล้างมือและ น้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ  รพ.สต.บ้านกร่าง
พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 23 เมษายน 2563 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โดยหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ทำการมอบเจลล้างมือและ น้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ  รพ.สต.บ้านกร่าง เพื่อนำแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน                ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอขอบพระคุณในความร่วมม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 18


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา