โลโก้เว็บไซต์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ส่งเสริมความรู้ด้านICT หนูน้อยนักเรียนรู้คอมพิวเตอร์  ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ส่งเสริมความรู้ด้านICT หนูน้อยนักเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1880 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 มกราคม 2562   นางอารยา  นุ่มนิ่ม  หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  พร้อมด้วย คณาจารย์  และนักศึกษา หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ระดับชั้นอนุบาล 2  จำนวน  58 คน   ในการศึกษาดูงานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  ตามโครงการ ICT หนูน้อยนักเรียนรู้คอมพิวเตอร์    โดยคณาจารย์และนักศึกษาระบบสารสนเทศทางธุรกิจจัดกิจกรรมเรียนรู้และปฏิบัติจริงด้านคอมพิวเตอร์  พร้อมทั้งสอดแทรกการเล่นเกมส์  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน  ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้เกิดแนวคิดและเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพตนเองด้าน ICT เพื่อทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ต่อไป

          โดยมีกำหนด  วันที่  31  มกราคม  2562  เป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  และ วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร   ณ ลานอเนกประสงค์  อาคารวิทยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   

 

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม ,  ปภาดา พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา