โลโก้เว็บไซต์ โรจนวิทย์ป้อมเพชรศึกษาICT28ม.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โรจนวิทย์ป้อมเพชรศึกษาICT28ม.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ส่งเสริมความรู้ด้านICT หนูน้อยนักเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร
วันที่ 28 มกราคม 2562   นางอารยา  นุ่มนิ่ม  หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  พร้อมด้วย คณาจารย์  และนักศึกษา หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจแล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา