โลโก้เว็บไซต์ การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ​ “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก  ประจำปี 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ​ “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก  ประจำปี 2562 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 มกราคม  2562  เวลา 20.00 น.  ค่ำคืนแรกของการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ​ “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก  ประจำปี 2562   คณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมการแสดง โดยการประสานงานของ รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก    ซึ่งมี  

นายปรีดา  เสมา  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงเป็นองค์สมมติ "สมเด็จ​พระเอกาทศรถ"   

นายอำนาจ  ชื่นแสงมอญ นักวิชาการศึกษา แสดงเป็น “พระราชมนู”(บุญทิ้ง)ขุนศึกคู่พระทัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    

นายศุภกร  ดีหนู นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์    แสดงเป็น “นันทบุเรง”     

นายศราวุฒิ  ธูปเกิด  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  แสดงเป็น “มังจาปะโร”    

นายวสันต์  นาคใย   นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  แสดงเป็น  ทหารเอกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    

พร้อมด้วย  นักศึกษาหญิงคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   จำนวน  30  คน  และ นักศึกษาหญิงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   จำนวน 10 คน   แสดงเป็นนางระบำฟ้อน “ชุดสมโภชประสูติกาล สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”    

          โดยจังหวัดพิษณุโลก  สำนักวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก  การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ​ “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน”   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562   กำหนดการแสดงระหว่างวันที่ 18- 20 มกราคม 2562   ตั้งแต่เวลา  20.00 น. เป็นต้นไป  ณ พระราชวังจันทน์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 

 

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา