โลโก้เว็บไซต์ การแสดง“ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การแสดง“ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ​ “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก  ประจำปี 2562 
วันที่ 18 มกราคม  2562  เวลา 20.00 น.  ค่ำคืนแรกของการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ​ “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก  ประจำปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา