โลโก้เว็บไซต์ “ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง” เนื่องในเทศกาลปีใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

“ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง” เนื่องในเทศกาลปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1553 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21  มกราคม 2562   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   จัดกิจกรรมพิธี “ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง”  พระสงฆ์  9  รูป   เนื่องในเทศกาลปีใหม่  โดยมี นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานพิธี ณ  บริเวณอาคารอเนกประสงค์  หน้าอาคารอำนวยการ ทั้งนี้  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวเนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช 2562 

ภาพ-ศิริลักษณ์ เสน่หา,ปภาดา พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา