โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวัดพริก     | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวัดพริก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 488 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 มกราคม 2562   นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย  นางอารยา  นุ่มนิ่ม  หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  และ  นางสาวจรรยา  เกษวิทย์    หัวหน้าหลักสูตร ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวัดพริก    ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก โดยทีมงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมสนับสนุนด้านกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

 

ขอบคุณภาพจากอาจารย์อารยา  นุ่มนิ่ม 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา