โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครบรอบ 14 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครบรอบ 14 ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 728 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 มกราคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานส่วนราชการร่วมงาน ในเวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธาน พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และกล่าวราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จากนั้น จัดพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ แก่อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้ารับ รางวัล “เพชรราชมงคลล้านนา” และ รางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ”  ณ  ศาลาราชมงคล  ดังนี้

รางวัล “เพชรราชมงคลล้านนา”

  1. นายประวัติ  ปรางสุรางค์  ได้รับรางวัลประเภทเพชรราชมงคล  ด้านกีฬา
  2. นายวยุกร  เกตุน้อย       ได้รับรางวัลประเภทเพชรราชมงคล  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ”

  1. นายวริศ  จิตต์ธรรม       ได้รับรางวัลประเภทผู้บริหาร ผู้บริหารระดับกลาง
  2. ดร.วิทยา  พรหมพฤกษ์   ได้รับรางวัลประเภทอาจารย์  ด้านผู้สอนทฤษฎี
  3. ผศ.บุญเจิด  กาญจนา     ได้รับรางวัลประเภทอาจารย์  ด้านวิชาการ (ผู้สอนปฏิบัติ)
  4. นายวรกฤช  ดอนคำเพ็ง  ได้รับรางวัลประเภทอาจารย์  ด้านบริการวิชาการ
  5. ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย์    ได้รับรางวัลประเภทอาจารย์  ด้านงานวิจัย
  6. นายสมชาย  โพธิ์พยอม    ได้รับรางวัลประเภทอาจารย์  ด้านกิจกรรม

          วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีนั้นถือได้ว่าเป็นวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย  นับจากเมื่อ ปี พ.ศ.2548  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้สถาปนาขึ้นเป็น 1 ใน 9  แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 18 มกราคม  นับเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯไม่เป็นเพียงสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานเพียงเท่านั้นแต่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยังเป็นสถาบันที่ได้ให้โอกาสและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของสังคม ชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

 

 

ปภาดา พลอยอิ่ม - รายงาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา