โลโก้เว็บไซต์ วันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี15ม.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี15ม.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี
วันที่ 15 มกราคม 2562   นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมคณะทีมงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา