โลโก้เว็บไซต์ งาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” ได้รับเกียรติจาก  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  กล่าวต้อนรับ   ผศ.อุดม  สุวรรณกาศ  ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง รุ่นที่ 1  ประธานเปิดงาน โดยมี   นายสำเนาว์  พุกลออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างกล่าวรายงาน  ในพิธีมีกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส   พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน  41  ท่าน  กิจกรมการประกวด Cowboy Night กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงดนตรี เพื่อสานความสัมพันธ์อันดี ความรักความสามัคคี ระหว่างเพื่อน-พี่-น้อง  ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง คณาจารย์ และ นักศึกษา 

 

ภาพ-ทีมงานประชาสัมพันธ์  

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา