โลโก้เว็บไซต์ งาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนางาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง”
วันที่  1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” ไ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา