โลโก้เว็บไซต์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ภายใต้แนวคิด  “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”   โดยจังหวัดพิษณุโลกร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยจังหวัดพิษณุโลกร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 ธันวาคม 2561  อ.วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย คณาจารย์  และพนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ภายใต้แนวคิด  “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”   โดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงาน  ป.ป.ช.  และ ชมรม STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก   ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   เพื่อร่วมมือในการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน  พร้อมทั้งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  (CPI)

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา