โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-12-03

งาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง”
จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” ได้รับเกียรติจาก  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  กล่าวต้อนรับ   ผศ.อุดม  สุวรรณกาศ  ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง รุ่นที่ 1  ประธานเปิดงาน โดยมี   นายสำเนาว์  พุกลออ  นายกสมาคมศิษย์เก่า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา