โลโก้เว็บไซต์ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 ธันวาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 754 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  1 ธันวาคม  2561   เวลา 08.00 น.  คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง     พร้อมด้วย  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  คณาจารย์  ศิษย์เก่า   และนักศึกษา  ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง   พิธีสักการะพระพิรุณ  และ พระภูมิเจ้าที่  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง”

          จากนั้น  ที่บริเวณสนามฟุตบอล 2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง   จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์รวมพี่รวมน้องราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง  ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเซปักตะกร้อ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความรักความสามัคคี ระหว่างเพื่อน-พี่-น้อง  ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา