โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2561”  มอบทุนให้แก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ “ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2561” มอบทุนให้แก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 901 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คุณพัลลภ  ลิ่มสกุล  ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง(ประเทศไทย)  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด(มหาชน)   พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา  ตามโครงการ “ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2561”  ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  จำนวน 20 คน  รวมเป็นเงินจำนวน  100,000 บาท   ซึ่งมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าร่วมให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 16209  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  โครงการ “ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2561” ดำเนินการมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ  เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม  เพื่อร่วมเป็นคนดีของสังคม พัฒนาประเทศชาติ ได้ต่อไป.

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา