โลโก้เว็บไซต์ พิธีสักการะงาน  รวมพี่รวมน้อง 65 ปี 1ธ.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีสักการะงาน รวมพี่รวมน้อง 65 ปี 1ธ.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง”
วันที่  1 ธันวาคม  2561   เวลา 08.00 น.  คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง     พร้อมด้วย  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา