โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมผู้ประกอบการเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โครงการ Start Up ปี2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมผู้ประกอบการเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โครงการ Start Up ปี2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 855 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 มิถุนายน  2559  เวลา 08.30 - 09.00 น. ดร.ชวชาต สุคนธปฏิภาค ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 ที่ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง ทางสถานีโทรทัศน์NBT โดยเชื่อมโยงสู่โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมผู้ประกอบการเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โครงการ Start Up ปี2559 มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาพ-ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์
ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่ม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา