โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการซ่อมบำงรุงรักษาโรงสีข้าวชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมการซ่อมบำงรุงรักษาโรงสีข้าวชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 828 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทีมอาจารย์วิศวกรรมฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำทีมโดย ดร.เอกรัฐ อ.กิตติศักดิ์ อ.ธีระพล อ.เดือนแรม และนักศึกษา พร้อมด้วย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนิน กิจกรรมการซ่อมบำงรุงรักษาโรงสีข้าวชุมชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แก่คณะกรรมการบริหารโรงสีข้าวชุมชน บ้านคลองตาล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ภาพ-รัชนีกร
ข่าว-ปภาดา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา