โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-06-21

ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมผู้ประกอบการเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โครงการ Start Up ปี2559
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มิถุนายน  2559  เวลา 08.30 - 09.00 น. ดร.ชวชาต สุคนธปฏิภาค ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 ที่ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง ทางสถานีโทรทัศน์NBT โดยเชื่อมโยงสู่โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา