โลโก้เว็บไซต์ ปตท.มอบทุน29พ.ย.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปตท.มอบทุน29พ.ย.2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการ “ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2561” มอบทุนให้แก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คุณพัลลภ  ลิ่มสกุล  ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง(ประเทศไทย)  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด(มหาชน)   พร้อมด้วย คณะผู้บริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา