โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กันยายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1477 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 กันยายน 2561  ที่อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  “วันวานที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”  ได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มอบเข็มราชมงคลทองคำสรรเสริญและของที่ระลึก  โอกาสนี้  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กล่าวแสดงมุทิตาจิต  ยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ 6 ท่าน   ประกอบด้วย  ผศ.พรรณี นุกูลคาม  ผศ.สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์   ผศ.พัชราภรณ์  บัวเปรม     อ.นิภาภรณ์  อนะวัชกุล  นายบุญสม   ยอดเพชร  และ นายสมจิตร  ประภาหาร   นอกจากนี้  ยังได้รับเกียรติจาก  อดีตคณะผู้บริหาร  อาจารย์และบุคลากรอาวุโส  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  ร่วมงาน  ครั้งนี้  เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต   แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561ด้วยความอบอุ่น   

 

ภาพ – ทีมงานฝ่ายพิธีการ

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา