โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีประชุมพบปะรับมอบนโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อธิการบดีประชุมพบปะรับมอบนโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 กันยายน 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พิษณุโลก เพื่อประชุมพบปะรับมอบนโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ณ ห้องประชุม 1423  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมีคณะผู้บริหาร พื้นที่พิษณุโลก  เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว

          โอกาสนี้  เวลา  17.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ให้เกียรติร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  "วันวานที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"   ณ  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา